Contact Us

Mario Qian
15F, BEA Financial Tower
No.66, Hua Yuan Shi Qiao Road
Shanghai 200120
China
Phone: +86.21.2080.3277
FAX: +86.21.2080.3177
email: mqian@corenetglobal.org